Big data voor MKB

SalesFeed levert sales leads, en meer omzet, aan MKB en Multinationals

Big Data is hot: het koppelen van diverse data met als doel daar synergie uit te bereiken in de vorm van nieuwe waardevolle gegevens.

SalesFeed is een Big Data toepassing voor het MKB, op het gebied van B2B marketing & sales. Het is software die eenvoudig gekoppeld kan worden aan iedere website.

Welke gegevens levert SalesFeed:

Direct na het koppelen kan een gebruiker beschikking krijgen over onder andere:

  • koopsignalen van klanten.
  • NAW-gegevens van prospects.
  • informatie over de inhoudelijke interesse van prospects en klanten.
  • alerts over het terugkeren van kern-prospects op de website, bijvoorbeeld aan de hand van SBI code.
  • de mogelijkheid om foto’s en/of tekst op de website aanpassen aan de hand van SBI code van de bezoeker, zonder te programmeren in het CMS.
  • analyses van Google Adwords campagnes; welk bedrijf heeft er op een advertentie geklikt.

SalesFeed is geen Google Analytics

Omdat SalesFeed zowel analyse mogelijkheden biedt die niet door Google Analytics worden ondersteund en ook salesleads levert, is SalesFeed geschikt als basisonderdeel voor iedere online marketing & sales aanpak.

SalesFeed helpt om het rendement van Google Adwords campagne voor B2B bedrijven te verbeteren

Het is ook logisch SalesFeed in te zetten, voordat er wordt over gegaan op het inzetten van Google Adwords.
Waarom meer traffic kopen, indien u niet alle waardesignalen die de website kan afgeven al benut? Haal eruit wat er al in zit! Optimaliseer het rendement uit uw website en huidige traffic campagnes, voordat u kosten maakt om extra verkeer te kopen.

U kunt contact opnemen met Eden Online om een gratis pilot van 30 dagen aan te vragen. Tijdens de pilotperiode kunt u ook terecht met vragen over online marketing en de diverse toepassingen van SalesFeed.